Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

12-6-2013: Seminar over getijden- en golfenergie m.m.v. MCN

Getijden- en Golfenergie, kansen voor de Nederlandse maritieme industrie

 

Op 12 juni 2013 organiseren de IRO, de branchevereniging van toeleveringsbedrijven in de upstream olie & gas industrie, en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) een seminar over getijden- en golfenergie in het AZ AFAS Stadion te Alkmaar. Het mariene, maritieme en offshore cluster is een belangrijke economische sector voor Noord-Holland Noord. Tijdens het seminar staat de vraag centraal: Kan getijden- en golfenergie nieuwe kansen bieden voor de Nederlandse maritieme, mariene en offshore bedrijven?

 

Er is een toenemende interesse voor getijden- en golfenergie. Deze vormen van energieopwekking zijn een welkome toevoeging op het beleid van verduurzaming van de energievoorziening. Maar welke kansen liggen er voor de Nederlandse maritieme industrie en toeleveranciers. En is de markt succesvol te ontsluiten? 

 

Het seminar geeft een inkijk in de betekenis van deze energievoorziening en haar potentiële aandeel in de energiemix, de randvoorwaarden voor exploitatie en in de stand van de techniek. Gerealiseerde en in exploitatie zijnde projecten worden gepresenteerd en de toegepaste offshore technieken worden belicht. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar betrokkenheid van Nederlandse bedrijven. Maritime Campus Netherlands (MCN) snijdt het punt opleidingen en de arbeidsmarkt aan.

 

Organisaties die de presentaties verzorgen zijn Teamwork Technology, Bluewater Energy Services, IHC Tidal Energy, Maritime Campus Netherlands (MCN), TNO, Tidal Testing Centre en Tocardo. Aanmelden is mogelijk op www.nhn.nl/tidal_energy.

Meer Nieuws & Agenda