Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

20-02-2014: geslaagde Netwerkbijeenkomst MCN

Op 20 februari 2014 vond de eerste netwerkbijeenkomst van MCN plaats bij NLDA / KIM te Den Helder.
Bestuurslid Jan Treffers en de diverse sprekers presenteerden daar een groot aantal (nieuwe) activiteiten, die mede onder de vlag van MCN plaats vinden. 

Zie onderstaand de presentaties van de lezingen en de pitches.

Elektrochemische ruis: een vingerafdruk van corrosie - presentatie door Axel Homborg, Koninklijke Marine.
Carrieres aan Zee - presentatie door Eva Vosdingh Bessem (www.carrieresaanzee.nl)
Bedrijven gezocht voor Offshore Wind Talentpool - door Jantina Haan, projectleider (j.haan@maritimecampus.nl tel. 06 83673373)
MUST - door Jan Hoegee, TNO
Start 3 voorjaarscursussen in Den Helder - door Tjerk Jansma, NHL Hogeschool Leeuwarden
- introductiecursus offshore wind (EFRO-gesubsidieerd)
- corrosie en bescherming in de offshore windenergie (EFRO-gesubsidieerd)
- oil & chemical spill response

Meer Nieuws & Agenda