Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

HBO-minor Offshore Windenergie in samenwerking met de NHL Hogeschool Leeuwarden.

Het Kenniscentrum Wind op Zee is in het jaar 2011 het project gestart om een HBO-minor Offshore Windenergie te ontwikkelen in samenwerking met de NHL Hogeschool Leeuwarden. De HBO-minor Offshore Windenergie start in februari 2013. Gedurende de jaren 2013 en 2104 wordt deze minor met behulp van het Kenniscentrum Wind op Zee nader afgestemd op de vraag naar de benodigde kwalificaties van offshore windenergiepersoneel in Nederland. Een andere minor, waarbij het accent meer ligt op projectmanagement, vindt plaats op HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het Kenniscentrum Wind op Zee heeft als taak ervoor te zorgen dat de diverse minoren in Nederland op het gebied van offshore windenergie complementair zijn en blijven en elkaar niet gaan beconcurreren.

Meer Nieuws & Agenda