Klik hier voor nieuwe projecten

Offshore windenergie in Nederland

Enorme ontwikkeling
Nederland wil in 2020 dat 20% van de energieopwekking duurzaam is. In 2050 moet dat zelfs  40% zijn. In het jaar 2020 moet een opgesteld windenergievermogen van 6000 MW in de Noordzee zijn gerealiseerd. Offshore windenergie zal in de komende jaren dus enorm groeien. De landen rond de Noordzee zien door offshore windenergie als de manier om de overstap naar een duurzame, schone en zuinige energieopwekking te maken.

Sterke offshore windenergiesector
Nederland heeft een fantastische uitgangspositie voor offshore windenergie. Het KIA-rapport Wind op Zee, dat zich richt op het ontwikkelen van een sterke offshore windenergiesector in ons land, geeft een helder beeld van de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstituten in de offshore windenergiesector. Belangrijk item is het verwerven, delen en uitdragen van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een geïntegreerde aanpak van offshore windenergie. Ook het vergroten van het draagvlak en het vertrouwen in de ontwikkelingen van offshore windenergie zijn van groot belang. Het rapport Wind op Zee focust op meer samenhang in kennisontwikkeling en kennisverspreiding, training en onderwijs.

Grote vraag naar personeel
Naar verwachting ontstaat er een grote internationale vraag naar gekwalificeerd personeel binnen de offshore windenergie-industrie. Alleen al voor de Europese offshore  windenergiemarkt is er een vraag naar circa 200.000 personen in 2030 (cijfers op basis van een rapport van de European Wind Energy Association Wind at Work uit 2009). Voor Nederland betekent dat de komende jaren circa 8.000 tot 10.000 banen. Dit staat nog los van de vervangingsvraag vanuit de olie- en gasindustrie, waar nu circa 15.000 mensen werken en waarvan het merendeel 55+ is en de komende jaren zal stoppen met werken. Het vinden en opleiden van personeel voor beide sectoren levert een enorme uitdaging op.