Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

Roadshow voor potentiële deelnemers aan de offshore windenergie opleidingen.

Het Kenniscentrum Wind op Zee zal in het jaar 2013 een eerste roadshow opzetten om potentiële leerlingen en studenten te interesseren voor deelname aan een offshore windenergieopleiding. Het Kenniscentrum Wind op Zee  zal in de jaren erna de roadshow  herhalen.

  • Nationaal erkende kwaliteit van de offshore windenergieopleidingen.

Het Kenniscentrum Wind op Zee gaat ervoor zorgen dat de offshore windenergieopleidingen een nationaal erkend keurmerk krijgen. In 2014 brengt het kenniscentrum de bestaande erkende kwaliteitsniveaus in kaart. In 2015 en 2016 ondersteunt het kenniscentrum de bestaande offshore windenergieonderwijsinstellingen met het verkrijgen van een erkend kwaliteitsniveau.

  • Verkort traject offshore windenergieonderwijs.

In 2015 en 2016 zet Kenniscentrum Wind op Zee zich in voor doorlopende leerwegen van MBO naar HBO. Het kenniscentrum zal hiertoe de onderwijsinstellingen voor offshore windenergie ondersteunen in de onderlinge afstemming en afspraken hierover.

  • Kennisdeling tussen het wetenschappelijk offshore windenergieonderwijs en het hogere en middelbaar beroeps- offshore windenergieonderwijs.

Ook kennisoverdracht tussen de offshore windenergieonderwijsinstellingen staat op het programma. In 2015 en 2016 pakt Kenniscentrum Wind op Zee dit op en zal zij de onderwijsinstellingen hierin ondersteunen.

Meer Nieuws & Agenda