Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

Samenwerking met FLOW en de TKI-Wind op Zee.

Het Kenniscentrum Wind op Zee  heeft contact gelegd met onder andere NWEA, het Topconsortium voor Kennis en Innovatie-Wind op Zee (TKI-WOZ) en het FLOW om een vorm van continue samenwerking te initiëren en vorm te geven.

NWEA, het TKI-WOZ en FLOW en hun deelnemers en partners hebben een zeer goed beeld van de toekomstige technologische ontwikkelingen in de offshore windenergie en hebben nauw contact met de belangrijkste betrokken offshore windenergiebedrijven en -onderzoeksinstellingen. Het TKI-WOZ heeft de doelstelling om de kostprijs van offshore windenergie te verlagen naar 40% in 2020 en daarmee de top 3-positie van Nederland te versterken in de groeiende wind op zeemarkt. Het TKI-WOZ werkt nauw samen met het FLOW.Ook die organisatie heeft kostprijsverlaging voor windparken ver op zee als doelstelling. Het TKI voert de regie over de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van de wind op zeesector en garandeert een snelle verspreiding van de ontwikkelde kennis, technieken en werkmethodes.

Het Kenniscentrum Wind op Zee  zal nu en in de toekomst de samenwerking met partijen als NWEA, het TKI-WOZ en het FLOW goed onderhouden en zinvol benutten. Dit om de vraag naar de kwalificaties van offshore windenergiepersoneel en de behoefte aan onderzoeks- en afstudeeropdrachten in beeld te blijven houden.

Meer Nieuws & Agenda