Klik hier voor nieuwe projecten

Missie & Doelen

Missie
Het Kenniscentrum Wind op Zee stimuleert Nederlandse opleidingsinstituten om diverse offshore windenergieopleidingen  aan te bieden en organiseert zelf activiteiten om deze opleidingen te realiseren. Doel is vraaggestuurd onderwijs op alle niveaus dus  zowel op wetenschappelijk als op hoger beroeps- en middelbaar beroepsonderwijsniveau. De opleidingen moeten goed aansluiten op de vraag naar personeel vanuit het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen in de branche. De opleidingen moeten op elkaar aansluiten en geen overlap vertonen.
Leerlingen en studenten krijgen de mogelijkheid om in verkorte stappen van MBO naar HBO en van HBO naar WO door te stromen. De wetenschappelijke kennis en kunde ontwikkeld in  het WO wordt toepasbaar gemaakt en gedeeld met het HBO en het MBO.

Doelen
Om dit te bereiken heeft het Kenniscentrum Offshore Windenergie de volgende doelen:

  1. Het continu in beeld hebben van de vraag naar offshore windenergiepersoneel (kwalificaties en aantallen) door Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen.
  2. Onderwijsinstellingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het creëren van offshore windenergieonderwijs in Nederland dat goed op elkaar is afgestemd, zonder overlap of hiaten.
  3. Onderwijsinstellingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het aantrekken en behouden van leerlingen en studenten.
  4. Het opleiden en behouden van gekwalificeerde docenten en lectoren.
  5. Onderwijsinstellingen stimuleren, faciliteren en ondersteunen bij het creëren van efficiënt verticaal doorlopend leerlijn offshore windenergieonderwijs, zodat leerlingen en studenten via  verkorte trajecten   kunnen doorstromen van MBO naar HBO en van HBO naar het WO. Kennis en kunde van het WO wordt gedeeld met het HBO en het MBO.
  6. Het continu aantrekken van financieringen van Nederlandse bedrijven, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen voor het Kenniscentrum Offshore Windenergie. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat financiële steun van de overheid niet meer nodig is.