Klik hier voor nieuwe projecten

Organisatie

Initiatiefnemer
De initiatiefnemer van het Kenniscentrum Wind op Zee is de Maritime Campus Netherlands (MCN). MCN is een samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten, ondernemers en overheidsinstanties. Doel van de MCN is om de economische infrastructuur vanuit Noord-Holland Noord te versterken met economische rendabele, ecologisch verantwoorde en technisch vooruitstrevende nieuwe activiteiten. Hierbij wordt de zee en haar omgeving duurzaam aangewend ten behoeve van het langdurig welzijn van flora, fauna en mens. Dat doet MCN vanuit het internationaal gezaghebbend marien, maritiem en milieutechnologisch kenniscluster in Den Helder.

Meerwaarde MCN
MCN heeft de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met het coördineren, stimuleren, faciliteren en ondersteunen van de onderwijsinstellingen, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties tot onderlinge samenwerking en afstemming in de maritieme sector. De organisatie heeft een goed overzicht van de wetenschappelijke, hogere beroeps- en middelbaar beroepsopleidingen in de sector in Nederland. Daarnaast heeft MCN onderwijsinstellingen gestimuleerd en ondersteund bij het creëren van nieuwe maritieme opleidingen en de diverse opleidingen gecoördineerd zodat ze goed op elkaar zijn afgestemd. Verder heeft MCN financieringen van Nederlandse bedrijven, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen weten aan te trekken. In al haar taken heeft MCN vertrouwen tussen betrokken partijen weten te creëren; het allerbelangrijkste facet om tot onderlinge samenwerking en afstemming te komen.

Alle bovenstaande ervaringen en resultaten die de MCN heeft opgedaan in de maritieme sector in Nederland, zal zij gebruiken en toepassen in haar rol als initiatiefnemer van het Kenniscentrum Wind op Zee.