Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

4 juli Ontwerpwedstrijd voor windturbines

Ontwerpwedstrijd voor windturbines

 

Op vrijdag 4 juli organiseert NHL Hogeschool voor de tweede keer een internationale ontwerpwedstrijd voor kleine windturbines. Tijdens een symposium op de NHL presenteren studenten van verschillende hogescholen en universiteiten hun ontwerp.  

 

Vijf teams in de race

Een ontwerp moet voldoen aan meerdere criteria, een turbine moet bijvoorbeeld bestand zijn tegen een bepaalde belasting en veilig zijn. Op basis van deze uitgangspunten maken de teams een ontwerp en een ontwerprapport. Het rapport is eerder al kritisch beoordeeld door een commissie. Daarna konden de studenten hun ontwerp testen in de Open Jet Facility windtunnel . Er zijn  nog vijf  teams in de race: University for Applied Science in Kiel/Flensburg, de Technische Universiteit Delft , University of Sheffield, University of Bremerhaven en de NHL.

 

And the winner is…

Het symposium start met de presentaties van de vijf ontwerpen. Terwijl  de jury zich beraadslaagt geeft Henry Seifert, professor in windenergietechniek,  een presentatie. Daarna worden prijzen uitgereikt. De middag start om 11.30 uur met een lunch en wordt om 16.30 uur afgesloten met een borrel.

 

Aanmelden

 

Wilt u het symposium bijwonen, dan kunt u zich opgeven via het NHL-lectoraat  Windenergie bij Djoke Bijlsma,d.bijlsma@nhl.nl | www.nhl.nl

 

Programma:

Date : Friday, July 4th 2014 Place : NHL, Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden     

Program 11.30 – 12.15 Lunch offered by NHL   

Program symposium (location “theater” D2.044)  

12.30  Welcome  

12.35  Start of the program  

12.45  Presentation team DTU Denmark  

13.15  Presentation team University of Sheffield  

13.45  Presentation team University of Bremerhaven  

14.15  Coffee break  

14.45  Presentation team University for Applied Science in Kiel/Flensburg    

15.15  Presentation team NHL Hogeschool Leeuwarden  

15.45  Presentation mr. H. Seifert  

16.15   Award ceremony  

16.30  Reception  

 

17.30  Closure. 

Meer Nieuws & Agenda