Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

Offshore windenergietrainingen.

Het Kenniscentrum Wind op Zee gaat zich inzetten om diverse trainingen, zoals veiligheidstrainingen, te stimuleren, faciliteren, ondersteunen en coördineren. Het gaat om trainingen die net als in de offshore olie- en gassector regelmatig moeten worden herhaald, bijscholingscursussen voor offshore windenergiepersoneel of omscholingscursussen.

Inventarisatie van een test- & trainingslocatie voor offshore fundaties en trainingen in zout water.

Om een sterke offshore windenergiesector in Nederland te ontwikkelen is het erg zinvol om verschillende ‘testlocaties’ of ‘proeftuinen’ in zout water op te zetten:

  1. een offshore proeftuin binnen een nog te bouwen offshore windpark.
  2. een testlocatie voor fundaties en trainingen in zout water.

Gezien de focus van het Kenniscentrum Wind op Zee op onderwijs en onderzoek, wil het kenniscentrum een bijdrage leveren aan een testlocatie voor fundaties en trainingen in zout water. De inventarisatie naar de vraag voor deze test- en trainingslocatie, evenals van de diverse mogelijke financieringsopties, is inmiddels gestart. Partijen die hier op dit moment bij betrokken zijn: MCN, ECN, ATO, Imares, TNO, WMC, Gemeente Den Helder, Energy Board, Energy Valley en PNH.

Meer Nieuws & Agenda