Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

Inaugurele rede lector Offshore Wind NHL Gerard Schepers

Lectoraat Windenergie

Op donderdag 11 april 2013 houdt lector Gerard Schepers van het lectoraat Windenergie zijn inaugurele rede met als titel ‘Wind wint via onderwijs en onderzoek’ op NHL Hogeschool. Nederland heeft de ambitie dat in 2020 16% van de energie duurzaam moet zijn. Windenergie is een van de schoonste en meest kansrijke vormen hiervan. Het lectoraat Windenergie van NHL Hogeschool richt zich op praktijkgericht onderzoek en onderwijs.

Met het lectoraat Windenergie is NHL Hogeschool de eerste hbo-kennisinstelling die zich specifiek richt op de technische aspecten van dit onderwerp. De gunstige ligging van de NHL is een mooie mogelijkheid bij te dragen aan praktijkgericht onderzoek op het gebied van windenergie. Voor het Noordelijk kustgebied staan twee 300 MW parken gepland en Noord-West Duitsland is een gebied is met een enorme dynamiek op het gebied van windenergie. Daarnaast heeft de provincie Fryslân een ambitieuze doelstelling op het gebied van verduurzaming van energievoorziening en economische activiteiten. Het lectoraat wordt mogelijk gemaakt door Maritime Campus Netherlands (MCN).

Inaugurele rede en presentaties
Voorafgaand aan de inaugurele rede geven Peter Eecen van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Gerard van Bussel van de TU Delft een presentatie. Eecen spreekt over windenergie R&D activiteiten in Nederland en van Bussel over de onderwijsactiviteiten op het gebied van windenergie inclusief de zogenaamde Human Capital Agenda. Tijdens de rede behandelt Gerard Schepers een aantal actuele ontwikkelingen op het gebied van windenergie. Met bijna 27 jaar ervaring in de windenergie is Schepers verheugd met de aansluiting op het hbo-onderwijs. “Het lectoraat probeert de onderzoeksactiviteiten dicht tegen het onderwijsveld aan te haken. Zo is er de afstudeerrichting Windenergie en zoeken we veel samenwerking met andere onderwijsinstellingen zoals de TU Delft en Hanzehogeschool Groningen, maar ook met het Noorderpoortcollege Delfzijl dat is gestart met een mbo- opleiding voor windenergie technicus.”

Lector Gerard Schepers
Gerard Schepers (1959) is afgestudeerd aan de TU Delft bij de afdeling Luchtvaart en Ruimtevaart Techniek. Hij deed onderzoek naar schokgolf-grenslaag interactie bij een windtunnel. Daarna is hij in dienst getreden als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). Sinds januari 2012 werkt Schepers twee dagen in de week als lector Windenergie bij de NHL. In november 2012 promoveerde hij aan de TU Delft op de ontwikkelingen die er de afgelopen 25 jaar zijn geweest op het gebied van zogenaamde ‘engineering modellen’ voor windenergie aerodynamica.

Zie tevens:
Artikel Leeuwarder Courant d.d. 9 januari 2013 en berichtgeving ter zake op de website van ECN: http://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/date/2013/04/10/ecn-doceert-windenergie-op-nhl-hogeschool/

 

Meer Nieuws & Agenda