Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

Afsluiting minor olie en gas en minor windenergie 26-01-2017

Wij kijken terug op een geslaagde afsluiting van de minor olie en gas en de mninor (offshore) windenergie van donderdag 26 januari 2017. 
Onderstaand de presentaties van de studenten. 

Groep 1 - Productie Windturbinebladen

Groep 2 - Geotherma energy potential

Groep 3 - The future of natural- bio en hydrogen gas

Groep 4 - Energy production en demand

Groep 5 - Decomissioning

Groep 6 - Torqueing bolts

Meer Nieuws & Agenda