Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

Pool van stageplaatsen, onderzoeks- en afstudeeropdrachten.

Het Kenniscentrum Wind op Zee  is in 2012 begonnen met het verkrijgen van stageplaatsen, onderzoeks- en afstudeeropdrachten voor offshore windenergieleerlingen en -studenten. Eneco, Peterson SBS en Ballast Nedam zijn enkele voorbeelden van bedrijven die studenten stageplekken of onderzoeksplekken bieden voor een periode van vier jaar. Daarbij is vastgestelde inzet van mensen met kennis, kunde en ervaring vanuit de bedrijven overeengekomen. De student krijgt een maandelijkse vergoeding. Het kenniscentrum zet zich volop in het aantal stage/ onderzoeksplekken bij bedrijven uit te breiden. Via NHL  Hogeschool Leeuwarden zijn er stageplaatsen overeengekomen met onder andere Siemens, Van Oord, XEMC Darwind, Global Blade Technology en Garrad Hassan.

Het  Kenniscentrum Wind op Zee zal in 2013 een pool van stageplaatsen, onderzoeks- en afstudeeropdrachten gaan opzetten en deze pool in de jaren 2014, 2015 en 2016 beheren, ontwikkelen en aanvullen met nieuwe stageplaatsen, onderzoeks- en afstudeeropdrachten. Daaruit zullen ook weer nieuwe onderzoeksprojecten ontstaan. Deze pool van stageplaatsen, onderzoeks- en afstudeeropdrachten stelt het Kenniscentrum Wind op Zee  beschikbaar aan de studenten van de offshore windenergie onderwijsinstellingen. Ook wordt een online systeem hiervoor opgezet.

Meer Nieuws & Agenda