Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

Hoe het MBO bijdraagt aan de windenergie van de toekomst

Vlak voor de zomer van 2016 zijn het bedrijfsleven en het mbo-onderwijs voor het eerst samen aan tafel gegaan om te praten over de uitdagingen waar de offshore windsector voor staat de komende jaren. Acht mbo-instellingen (Albeda/Zadkine, DaVinci College, Nova College, ROC Kop van Noord Holland, ROC Mondriaan, ROC Noorderpoort, Scalda en STC) en drie vertegenwoordigers vanuit de offshore windsector (Eneco, Siemens, Peterson) hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de urgentie van de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleide offshore windturbine onderhoudstechnici. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Maritime Campus Netherlands, TKI Wind op Zee en World Class Maintenance. 

De vertegenwoordigers vanuit de sector gaven aan dat er twee belangrijke en concrete uitdagingen zijn:

1.    Hoe komen we aan voldoende en goed opgeleide technici benodigd voor onderhoud aan de offshore turbines (schatting: 350 monteurs over 5 jaar)? Naast technici zijn ook maritiem geschoolde mensen nodig, planners, site managers, logistieke beroepen, ecologen, biologen.

2.     Hoe realiseren we een kostenreductie van 40%? Pas bij een kostenreductie van 40% wordt windenergie rendabel. Slim onderhoud, de inzet van nieuwe technieken en regionale werknemers bijvoorbeeld kunnen deze kostenreductie realiseren. Dat vraagt in de regio opgeleide mensen én het vraagt innovatie.

Het onderwijs aan zet

Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende oplossingsrichtingen besproken die ervoor zorgen dat het mbo-onderwijs beter aansluit bij de doelen die de sector stelt. De volgende drie hebben daarbij de hoogste prioriteit gekregen:

1.    Kwantiteit: hoe krijgt de branche voldoende jongeren enthousiast voor de opleiding onderhoudstechnicus en het werken in de offshore sector? 

2.    Duurzame samenwerking: welke vorm van samenwerking met het bedrijfsleven geeft voldoende perspectieven om een duurzame samenwerking met scholen en bedrijven te realiseren met het oog op de continue investering in kennisuitwisseling en investering in praktijkomgevingen?

3.     Kwaliteit: hoe kan middels standaardisering van het curriculum een flexibel onderwijsaanbod gerealiseerd worden voor zowel het up-to-date houden van het curriculum, het onderling uitwisselen van modulen (nationaal en internationaal) en het toegankelijk maken voor andere doelgroepen, zoals zij-instromers?

Andere onderwerpen die van belang zijn voor het mbo-onderwijs is het verhogen van het aantal techniekstudenten, het verhogen van het aantal techniekdocenten, het verbeteren van het imago van techniekonderwijs, het verhogen van de inzet van technologische innovaties in het onderwijs en de financiering van dit alles. Er zijn drie werkgroepen ingesteld om de besproken eerste drie onderwerpen op korte termijn op te pakken. De aanwezige deelnemers participeren allen in de werkgroepen.

Offshore wind

 

Meer Nieuws & Agenda