Klik hier voor nieuwe projecten

Nieuws en Agenda

Minor Offshore Wind Energy TU Delft

In het kader van de minor offshore windenergie van de TU Delft, heeft Kenniscentrum Wind op Zee van 5 t/m 9 januari 2015 het onderdeel “Operations, Maintenance and Safety on site” georganiseerd en gecoördineerd.  Het betrof een zeer praktische invulling van de onderdelen waarbij een groep van 42 studenten naast het volgen van een offshore safety introduction bij DHTC, presentaties hebben gekregen van bedrijven werkzaam in of voor de offshore windenergiesector. 
ATO heeft het DOWES-project  en het hieruit volgende bedrijf WE-Link gepresenteerd waarbij met gebruik van de beschikbare data vanuit het windmolenpark de stakeholders van dat park geïnformeerd worden over de toestand van het windmolenpark om zo tot kosten efficiënte keuzes voor het onderhoud te komen.

ENDURES heeft de studenten een presentatie gegeven over corrosie in een maritieme omgeving en wat objecten in een dergelijke “vijandige” omgeving ondergaan. In het laboratorium mochten de studenten vervolgens met eigen ogen zien wat voor testopstellingen er op dit moment lopen op het gebied van corrosie en maatregelen om objecten tegen corrosie te beschermen. 
Zo hebben de studenten een uitgebreide presentatie gehad van de mogelijkheden welke AMC (Asset Management Control) Centre voor de sector heeft en werd er in groepen DGame 1 gespeeld zodat de studenten op basis van de variabele omgeving beslissingen moesten nemen voor een zo kosteneffectief mogelijk onderhoudsschema voor een windmolenpark. Vroon Offshore Services heeft vervolgens de studenten ingeleid in de logistieke maritieme kant van zowel de bouw als het onderhoud van offshore windmolenparken.  En daarbij inzicht gegeven in wat daar aan werkzaamheden met diverse, al dan niet purpose built, schepen wordt uitgevoerd in diverse stadia van de levenscyclus van de parken.

We kunnen spreken van een zeer geslaagde week waarbij de studenten veel nieuwe ervaringen en inzichten hebben opgedaan. 

Naar aanleiding van deze week is de studenten gevraagd een schriftelijke opdracht uit te werken waarbij ingegaan wordt op de betekenis van de ontwikkeling op het gebied van Offshore Windmolenparken voor Den Helder in de komende tien jaar. Hierbij zal met name gekeken worden naar de sociaal/economische, financiële maar ook (onderwijs)technische consequenties van deze ontwikkelingen voor de gemeente Den Helder en omgeving.

Meer Nieuws & Agenda